Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

3470 b811 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viamaking-love making-love
1791 6058 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viala-lu la-lu
1175 dbdb
Reposted fromsarazation sarazation
1731 6051 500

August 11 2017

August 08 2017

8249 20d0 500
Data straciła ważność, tak po trochu każdego dnia tęskni się do kogoś. To nieprzewidywalne. Na przykład robisz sobie śniadanie i w Twojej głowie tworzy się nagły przebłysk, kiedy ta osoba robiła dla Ciebie posiłek. Kładziesz się późną porą i znów masz przebłysk, kiedy to ta osoba leżała obok Ciebie z dłońmi na Twoich biodrach i obojczykiem przy Twoich ustach. Kiedy skręcasz jointa i masz przebłysk, kiedy z osobą latałeś wysoko po zielonej chmurze. Kiedy włączają Ci się utwory na składance, które kojarzą się tylko i wyłącznie z osobą. Kiedy usłyszysz gdzieś z oddali śmiech, i jest to śmiech podobny do śmiechu tej osoby. A najgorsze są momenty, kiedy idziesz ulicami swojego miasta i po prostu poczujesz zapach tej osoby, tak żywy i intensywny jakby była obok. Wiesz, jak trudno jest tęsknić i co gorsza nie umieć sobie poradzić z tą tęsknotą? Bo tej osoby już nie ma i nic jej nie przywróci, oprócz tych przebłysków w głowie, ale to sprawia, że się smucę, cierpię i się zamykam. Choć mimo tego całego bólu, kurewsko tęskno mi do tych przeplatanych szczęściem chwil. Te wspomnienia raz po raz odżywają w najmniej spodziewanych momentach, i to mnie całkowicie rujnuje. Jak wspominałam, najgorzej jest czuć Cię obok, mimo Twej nieobecności.
"Zawsze będę Cię mieć w sercu, mała", to nie straciło ważności, pamiętam.
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viala-lu la-lu

August 03 2017

1273 5468 500
0925 e5fd
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
9793 f44f
Reposted fromconniesasha conniesasha viamefir mefir
0079 5ecd 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaAgnya Agnya
Rzeczy łatwe są mało warte.
— Quebo
Reposted fromSalute Salute viaunhappys unhappys
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viaistsoeasy istsoeasy
8785 24c1 500
Reposted fromMary-Lou Mary-Lou viamefir mefir

August 01 2017

3255 8b9c 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viala-lu la-lu
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viala-lu la-lu

July 27 2017

July 25 2017

July 20 2017

0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl