Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2020

3813 ec78 500

June 21 2020

2494 03de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Sponsored post
2536 55fd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
2533 d3bc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

May 28 2020

0730 6ee1
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viathebelljar thebelljar
6849 0719
Reposted fromhearted hearted viathebelljar thebelljar

May 25 2020

5683 0cb4 500

May 17 2020

3570 2fd1 500

May 09 2020

7073 7afd 500
7047 42e1 500
7046 afff 500
7033 fc29 500
7021 d199 500

May 08 2020

Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. 
Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: 
kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość.
Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens.

— Grażyna Jagielska
Wszystko się zmienia, a na niektóre rzeczy nie masz wpływu. Możesz starać się mieć wpływ, możesz spróbować walczyć, ale czasem warto odpuścić. Powiedzieć sobie, że czasem coś może Ci umknąć. Że czasem powinieneś puścić wolno nawet to, co naprawdę mocno kochasz.
— Magdalena Janikowska
Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jaka by nie była. 
— Boże ciało
Reposted fromlovvie lovvie viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

May 02 2020

8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...