Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2020

3976 3504 500

looprole:

via weheartit

Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow

April 28 2020

Sponsored post
1892 7ac5 500

April 17 2020

April 15 2020

2435 f337 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny

April 13 2020

9570 ee7e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRudeGirl RudeGirl
5822 ab95 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaRudeGirl RudeGirl

April 10 2020

3203 cbd1
Reposted fromhushhush hushhush viamefir mefir
0081 8396 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir

April 07 2020

3836 564f 500
safest place on earth
2782 f7a8 500
Home peace

April 06 2020

1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viaSsomething Ssomething
5227 16a6

adrenaline:

Love ends.

Reposted fromdivi divi viaSsomething Ssomething
3001 3afd 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSsomething Ssomething
2563 aa9d
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSsomething Ssomething

Uciekajmy, mamy jakieś pieniądze, znajdźmy jakiś motel, kupmy odgrzewaną pizzę z mikrofali i frytki, a przede wszystkim dwie butelki wina, i wejdźmy do wanny, umyję cię, scałuję z ciebie wszystko, umyję cię, wytrę ręcznikiem, położę do łóżka, i zacznę całować, i mówić ci, opowiadać cały świat. 

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry wideo są o miłości
5072 9192
Reposted fromtutajjula tutajjula viaoxygenium oxygenium
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
0416 8a4e
Reposted frommissmuszii missmuszii viafxckyox fxckyox
7430 f3a1
Reposted fromsilkydreams silkydreams viafxckyox fxckyox
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...